Thần Chú Chuẩn Đề Tiếng Phạn – Ý Nghĩa Và Lợi Ích Nhiệm 02

Bởi sharingdo
Chia sẻ thông tin :

Tóm Tắt Nội Dung

Thần chú Chuẩn Đề Tiếng Phạn

Lợi ích khi tụng niệm Chuẩn Đề Phật Mẫu Thần Chú

Nhập Nhà Mới Và Trị Bệnh
Linh Nghiệm Hảo Mộng Khi Trì Chú

Thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn hoàn toàn có thể giúp khai mở trí tuệ Bát Nhã và giúp người niệm gặp nhiều thuận tiện trong mọi nghành nghề dịch vụ của đời sống .

Thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn như sau :

 Namaḥ Saptānāṃ Samyaksaṃbuddha Koṭīnāṃ
 Tadyathā Oṃ Cale Cule Cundī Svāhā 

Thần chú Chuẩn Đề phiên âm tiếng Việt :

Nam Ma Sắp Ta Nam, Săm Dắc Săm, Bu Đà, Khô Ti Nam, 
Thát Dà Tha, Ôm Tra Lề, Tru Lề, Trun Đì, Sô Hà

Phật Mẫu Chuẩn Đề – Chú Chuẩn Đề tiếng Việt :

Khể Thủ Quy-Y Tô-Tất-Đế, Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Cu Chi. Ngã Kim Xưng Tán Dại Chuẩn-Đề, Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ. Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, Cu Chi Nẩm, Đát Điệt Tha. Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn-Đề, Ta Bà Ha

Dịch từng âm thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn :

 • Namaḥ: Con Quý ý với mẹ
 • Saptānāṁ: Bảy
 • Samyaksam: Hoàn hảo giác ngộ
 • Buddha: Phật
 • Koṭīnāṁ: Một KOTI là tương đương với mười tỷ
 • Tadyathā: Khi câu thần chú được phát biểu
 • Oṃ: Một từ linh thiêng đó được coi là một biểu tượng cho với âm thanh gốc của vũ trụ
 • Cale: Một biến thể tên của Phật Mẫu Chuẩn Đề
 • Cule: Thêm một biến thể tên của của Phật Mẫu Chuẩn Đề
 • Cundī: Sự thanh tịnh
 • Svāhā: Điều này là sự thật!

Toàn ý thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn như sau : Con quy y với Ngài của bảy chục tỷ tuyệt vời và hoàn hảo nhất giác ngộ chư Phật. Đây là câu thần chú : Oṃ ! Sự thanh tịnh của Chuẩn Đề, Chuẩn Đề, Điều này là thực sự !

Chú Phật Mẫu Chuẩn ĐềThần Chú Chuẩn Đề Tiếng Phạn

Lợi ích khi tụng niệm Chuẩn Đề Phật Mẫu Thần Chú

Nếu trì tụng được như vậy, thì đến ngày thọ chung đặng thác sanh vào chỗ thiện duyên và hưởng nhiều sự khoái lạc nữa .
Lợi ích trì tụng thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn so với những người tại gia, tu theo pháp tam quy ngũ giới, một lòng vững chắc, chẳng có chút nào thối chuyển, và lại có lòng khuynh hướng và trì tụng chú Đà La Ni .
Kiếp sau sẽ sanh về cõi trời, hưởng phước đức đời đời, hay là sanh trong cõi nhana gian, hoặc làm vị quốc vương, hoặc làm bậc công hầu … thường thân thiện với những vị thánh hiền mà chư thiên hay ái kính, thường hết lòng ủng hộ gia trì, chẳng khi nào bị đọa vào đường ác thú .
Lợi ích trì tụng thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn so với những người ấy ra kinh doanh thương mại trong trường thế cuộc, thì không có tai hại gì, cho đến nghi dung cũng đoan chánh, lời nói rất ôn hòa, tâm không phiền não, an nhàn tự tại, lui tới thong dung, hưởng phước một đời, rất nên mỹ mãn .
cundi buddha 07Thủ ấn thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn
Lợi ích trì tụng thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn đối những vị xuất gia, nếu giới cấm đã trọn vẹn, công hạnh đã thuần phục, mỗi ngày ba thời tụng niệm, rồi y theo giáo pháp của đức Chuẩn Đề mà tu hành, và chí nguyện cầu đến chỗ tất địa xuất thế gian của chư Phật .
Thì tự nhiên tâm không sát ngại, tánh lại viên minh, một màu thanh tịnh, không còn trước nhiễm nơi cảnh hữu vi, chỉ thấy định huệ hiện tiền. Chừng đó sẽ chứng đặng quả địa Ba La Mật rất viên mãn, rồi có ngày sẽ chứng đến quả vô thượng chánh đẳng Bồ đề .
Thoảng như quán tưởng thấu đáo tới chỗ thâm lý, thì đương lúc hiện tại cũng chứng được Phật quả đại thừa. Có phải là thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn rất vi diệu và rất thuần túy hay không ?
Khi cất nhà mới, đến ngày nhập trạch thì lấy một cái chén mới ( Lâu nay chưa dùng làm gì ) đựng nước trong lấy giữa lòng giếng vào lúc nửa đêm .
Sau đó, tay trái kiết ấn Bảo Thủ : ( Nghĩa là lấy ngón tay giữa và ngón tay áp út, co lại bấm vào lòng bàn tay, mà giơ ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón út thẳng lên ) rồi bưng chén nước, còn tay mặt thì kiết ấn Kiết Tường. ( nghĩa là lấy ngón tay cái co lại bấm vào đầu ngón áp út và giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón út lên rồi thư chữ LAM vào trong chén nước .
thu anThần Chú Chuẩn Đề Tiếng Phạn – Ý Nghĩa Và Lợi Ích Nhiệm Màu Phật Mẫu Chuẩn Đề 5

Rồi tụng 21 biến thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn, rồi đứng giữa nhà, lấy tay nhúng nước đó mà rảy về tám phương : trên, dưới .
Sau lại dùng son viết chín chữ của thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn như sau vào giấy vàng. ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ÐỀ TA BÀ HA ( Viết bằng chữ Phạn ), rồi đem dán đủ trên những cửa và chí tâm cầu nguyện Phật để tụng chú ấy luôn ba đêm .

Như vậy, nhà ở được yên ổn, không có quỷ quái nhiễu loạn mà lại được sự cát tường như ý. Nhà đương ở mà sanh yêu tinh, thì cũng làm như trên .

ÐAU ỐM

Bị quỷ mị làm cho đau ốm :
Lấy cành dương liễu hay nhánh thạch lựu, mắt nhìn vào nhánh cây, miệng chăm tụng thần chú Chuẩn Đề 108 biến, rồi lấy nhành cây ấy mà đập, phủi trên thân người đau, tức thời lành bịnh. Nếu người bịnh ở xa, cũng làm chiêu thức ấy ; gia trì trong nhánh cây 108 biến rồi đêm về phủi trên mình bịnh nhơn .
Trẻ em bị bịnh quan sát ( Hay khóc dạ đề ) :
Mua chỉ ngũ sắc về, bảo một đứa trẻ ( gái ) nhỏ xe hiệp lại, rồi mình cầm chỉ ấy tụng một biến thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn rồi gút lại một gút, cứ tụng và gút luôn cho đủ 21 gút, rồi lấy chỉ đeo vào mình đứa nhỏ, bịnh nó sẽ lành ngay .

Nếu trong thân người những cụ thể bị đau nhức, nên gia trì thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn vào trong tay 21 biến mà xoa vào chỗ đau cũng được lành bịnh. ( Muốn trị bịnh theo pháp này, phải là người trì chú tu hành trong thời hạn lâu bền hơn mới có hiệu nghiệm. )

( Còn người mới tụng Phạn âm chưa thuần tâm không chuyên nhất, không hiệu nghiệm mà đắc tội nặng. Khi nào tự chữa cho mình lành bịnh rồi mới trị cho người khác ) .
Người bệnh trầm trọng :
Niệm thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn trong chỉ ngũ sắc, cứ niệm mỗi câu gút một gút cho đủ số 108 gút đeo trên cổ bịnh nhân thì được lành bịnh .
Nếu người ở xa, nên vẽ hình bịnh nhân rồi nhìn vào hình, xưng tên một lần, trì chú một biến, cho đến khi đủ 108 lần rồi mới lấy chỉ đó đeo vào hình nhơn thì bịnh cũng lành được .

Lúc đi đường, vào rừng, đi thuyền, tàu, phải nên nhớ tụng thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn để hộ thân và tránh khỏi tai nạn đáng tiếc .

Chú Phật Mẫu Chuẩn ĐềThần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn
Tụng 10 vạn biến hay 20 vạn biến trong mộng thấy Phật, Bồ tát liền thổ ra vật đen. ( Vật đen tiêu biểu vượt trội cho ác nghiệp, mửa ra là tướng tội diệt phước sanh, vì vậy tự thấy trong miệng thổ ra vật đen hay cơm đen. )

Mộng thấy chư Thiên, Ðường, Tự Xá (Nhà, chùa, tịnh xá rộng lớn) hoặc trên núi cao, hoặc thấy ở trên cây cao (Không bị tội nghiệp hệ lụy, cho nên được thăng lên. Ðây là thiện nhơn được thành tựu nên thấy thiên, đường, tự, xá) Hoặc thấy ở trong ao lớn tắm rửa (là tịch trừ tội cấu được thân thanh tịnh).

Hoặc mộng thấy thân bay lên hư không ( không bị tội nghiệp ràng buộc cho nên thân khinh cử nhẹ nhàng ) hoặc thấy cùng chư Thiên nữ an vui khoái lạc ( được sức giữ gìn thiện căn tương ưng nên cùng thấy vui khoái lạc. )
Hoặc thấy thuyết pháp ( được thị giáo lợi hỉ ). Hoặc thấy râu tóc rụng rớt ( râu tóc rụng rớt là pháp Tây quốc ngoại đạo, râu tóc rụng rớt đều là tiêu biểu vượt trội đoạn trừ phiền não căn gốc vậy ) .
Hoặc nói rằng thấy thân mình cạo bỏ râu tóc. Hoặc thấy ăn cơm sữa, uống nước cam lồ ( thấy ăn sữa cơm là thành tựu được phước lành của trần gian, uống nước cam lồ là được pháp vị xuất thế ) .
Hoặc vượt qua sông, suối, biển lớn ( được khỏi biển khổ ). Hoặc leo ngồi trên tòa sư tử ( được tòa pháp vương ) Hoặc thấy cây Bồ đề ( là kiến đạo tướng ). Hoặc cỡi thuyền ( là nương cỡi thuyền Bát Nhã là được cái tướng đến bờ giải thoát .
Tô Ðất Ðịa kinh nói rằng : Nếu thấy cỡi sư tử, cỡi trâu trắng, nai trắng, ngỗng trắng … đều là cái tướng Tất Ðịa thành tựu ) .
Hoặc thấy bực Sa Môn ( được ly thế nhiễm mà ra khỏi tam giới ). Hoặc thấy cư sĩ mặc áo trắng, áo vàng che đầu ( Vàng là tiêu biểu vượt trội chánh, trắng là tiêu biểu vượt trội tịnh, tức là lấy bạch tịnh Chánh pháp mà phú hộ ) .
Hoặc thấy mặt trời, mặt trăng ( tiêu biểu vượt trội phá phiền não vô minh ám ). Hoặc thấy người đồng nam đồng nữ ( không bị phiền não tham dục làm ô nhiễm ) .
Hoặc thấy trên cây có nhũ quả ( nhũ nghĩa là trắng, trắng là thiện nghiệp, nghĩa là được thế, xuất thế gian thiện nghiệp quả báo ). Hoặc thấy người hắc trượng phu trong miệng tuôn ra lửa hừng hẫy cùng với họ đấu chiến được thắng ( nghĩa là cùng phiền não ma cộng chiến mà đắc thắng ) .
Hoặc thấy ác mã, trâu nước muốn đến húc người trì tụng Thần chú. Người trì chú hoặc đánh, hoặc nạt nộ, sợ mà bỏ chạy ( nghĩa là so với si phiền não ma, mà được thắng vậy ) .
Hoặc ăn sữa cháo, tô Phạn ( là được thượng vị phước thiện thành tựu ). Hoặc thấy Tô Ma Na Hoa ( hoa đây nói là xứng ý hoa, sắc vàng trắng mà rất thơm, cây cao ba, bốn thước rũ xuống che như tàng lọng .
Nghĩa là tiêu biểu vượt trội sở cầu thiện pháp quyết được xứng ý. Hoặc thấy có mùi hương thơm, bạch hoa hương tiêu biểu vượt trội cho hương của ngũ phần pháp thân .
Nghĩa là được ngũ phần thiện nghiệp ). Hoặc thấy quốc vương ( nghĩa là được đại nhơn hộ niệm được tôn quý thắng nghiệp ) .

Nếu không thấy những cảnh giới như vậy, phải biết người đó đời trước đã tạo ngũ vô gián tội, nên càng phải trì tụng mãn 70 vạn biến, 90 vạn biến, trăm vạn biến liền thấy những cảnh giới như trên, nên biết đó là tội đã diệt liền thành tiên hạnh. Những cảnh giới hảo mộng như trên đây đều là cái tướng chứng nghiệm thành tựu của người hành giả .

CẢM NIỆM

 Ai ơi! Xem hết quyển này,
 Gắng theo phương pháp trong đây tu hành.
 Niệm Phật trì chú Chuẩn Ðề,
 Sống đời hạnh phúc chết về Tây phương.
 Niệm Phật chẳng khác thuyền trôi,
 Thuận theo gió nước vào bờ rất mau.
 Chuẩn Ðề kiêm niệm chẳng lơ,
 Khác nào phản lực động cơ đời này.
 Quyết đi thì đến không sai,
 Chuẩn Ðề niệm tụng Thánh thai hiện tiền.
 Chuyên cần chí kính lòng thành,
 Chuẩn Ðề như ý toại lòng ước mong.
 Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ÐỨC 

Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu là một vị pháp thân Bồ tát ở cõi trang nghiêm quốc tế, không có giáng sanh nơi cõi nhân gian. Song giáo pháp của ngài rất bí hiểm mà nay được rõ biết đây, là nhờ đức Thích Ca giải rõ chỗ lý địa và hình tướng, nên người sau mới biết công đức và họa bửu tượng mà thờ như vậy .
Nghe trì niệm Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề tiếng Phạn mp3

Nghe Nhạc Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề tiếng Phạn mp3

Xem Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề tiếng Phạn mp4

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Meditation Melody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady
Tiktok Thanh Âm Thư Giãn
Soundcloud Thanh Âm Thư Giãn
Facebook messenger và Fanpage
Kênh Audio :
Anchor – Breaker – Pocket Cast – RadioPublic
Google podcast – Spotify
Tài trợ :
Sagomeko – Sông Nước Miền Tây – Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam – Chia sẻ Kiến Thức Web – Du lịch Đất Mũi Cà Mau – Bracknell Berks Funeral celebrant

Chia sẻ thông tin:

You may also like

Để lại bình luận